Często robiąc porządki w kodzie chcemy pozbyć wszystkich pustych linii. Im więcej kodu tym więcej pracy.

Opisana metoda korzysta  z wyrażenia regularnego (RegEx).

W Visual Studio czy też SQL Server Management Studio kombinacją klawiszy CTRL+H wywołujemy okno dialogowe „Find and Replace„.

  • W „Find what:” wpisujemy następujące wyrażenie regularne ^$\n
  • W „Replace with:” wpisujemy spację.
  • W „Look in:” wybieramy zakres zmian np. aktualny dokument, cała solucja itp.
  • W opcjach sprawdzamy czy mamy zaznaczone „Use” a z listy czy wybraliśmy „Regular expressions
  • Wystarczy teraz wcisnąć przycisk „Replace All
Kategorie: .NET

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl