Publikacje oznaczone posty

Data Science Summit 2017 – Dobre praktyki admina MS-owej hurtowni danych

W dniu 26 maja 2017 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa podczas zorganizowanego  Data Science Summit 2017 poprowadziłem wykład pt.„Dobre praktyki admina MS-owej hurtowni danych”

Codzienna praca administratora w hurtowni danych jest podzielona na kilka obszarów: nocne zasilanie hurtowni, poranna analiza stanu zasilania, analiza stanu serwerów i ich monitoring, dzienny nadzór nad hurtownią. Dochodzą również czynności wykonywane cyklicznie co kilka dni, tygodni. Opowiedziałem o kilku czynnościach z wymienionych obszarów, o tym czy i jak można te czynności automatyzować, raportować w celu usprawnienia pracy.  Wspomnieć jak się przygotować na awarię.

 

 

 

Czytaj dalej

Wypowiedź do artykułu „SQL kontra NoSQL” na itreseller.pl

W połowie lutego zostałem poproszony o wypowiedź na temat różnic pomiędzy SQL i NoSQL oraz o przewidywaniach utrzymania się tych technologii na rynku IT.

Pełna treść artykułu  „SQL kontra NoSQL”  Mariusza Ludwińskiego znajdziemy na portalu itreseller.pl.

A oto fragment wypowiedzi:

„… Dariusz Brejnak, inżynier w firmie Integrated Solutions, dodaje, że gdy wymagania dotyczące danych się zmieniają, są niepowiązane ze sobą lub po prostu nieokreślone, wtedy lepsze wyniki pracy zapewni NoSQL. – NoSQL można stosować w systemach klasy ERP czy CRM (Microsoft, Oracle, Teradata), ale najlepiej poradzi sobie w rozwiązaniach, w których powiązania wykonuje się bezpośrednio w kodzie aplikacji oraz w których zbierane są duże ilości danych o strukturach zdenormalizowanych, jak np. dane z BTS (Bazowa Telefonia Komórkowa) – opowiada. …”

 

 

Czytaj dalej

[WSS] ORDER BY w widokach MS SQL Server 2005 i 2008

 

 

 

Pomimo ogólnej wiedzy, że nie stosuje się klauzuli ORDER BY w widokach często zdarza się, że chcemy lub też musimy jej użyć. Przy pierwszej próbie stworzenia prostego widoku z ORDER BY dostajemy błąd.

Co za tym się kryje?

Jak rozwiązać ten problem, czy da się to go naprawić ?

 

Wszystkie te informacje można przeczytać w artykule:

„ORDER BY w widokach MS SQL Server 2005 i 2008”, który opublikowałem na portalu WSS.pl

Link:

http://www.wss.pl/baza-wiedzy/order-by-w-widokach-ms-sql-server-2005-i-2008,2697

 

 

Czytaj dalej

SQL Reporting Services Crash Course – Nowy cykl VirtualStudy.pl

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na nowy cykl online zatytułowany SQL Reporting Services Crash Course, który rozpocznie się 31 stycznia 2012 roku. W trakcie 13 bezpłatnych spotkań dowiecie się jak zainstalować i skonfigurować narzędzie, tworzyć raporty, poznacie co to mechanizm tablix, jak monitorować RS oraz wykorzystywać raporty we własnych aplikacjach. Prelegenci, którzy będą prowadzić spotkania to grono uznanych w branży, wysoko certyfikowanych specjalistów i trenerów IT. Między Nimi znajdziemy takie nazwiska jak: Beata Zalewa, Krzysztof Stachyra, Bartek Graczyk, Grzegorz Stolecki oraz Łukasz Grala.

Kurs zakończy się dyplomem uczestnictwa oraz egzaminem do darmowej certyfikacji.

Warunkiem otrzymania dyplomu uczestnictwa jest potwierdzona obecność na 70% spotkań. Dodatkowo po osiągnięciu tego pułapu obecności możliwe będzie przystąpienie do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu. Wszystkie egzaminy prowadzone są na zaprojektowanej i wyprodukowanej przez portal VirtualStudy.pl platformie egzaminacyjnej. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma stosowny certyfikat...

Czytaj dalej

Uwaga do artykułu „Osieroceni użytkownicy” w MS SQL Server 2000-2008 R2

W październiku 2010 roku na portalu WSS umieściłem artykuł:

„Osieroceni użytkownicy w MS SQL Server 2000/2005/2008/2008 R2″

 

Omawia on problem niezgodności SID-ów zapisanych w tabelach sysxlogins i sysusers.

 

Chciałem dodać jedno spostrzeżenie podesłane przez czytelnika ww. artykułu.

W linku do Books Online (od wersji 2008 w górę) jest napisane, że ta procedura zostanie w przyszłości usunięta i żeby zamiast niej stosować ALTER USER.
Po sprawdzeniu mogę dodać, że jak na razie ta procedura jest dostępna we wstępnej dokumentacji do SQL Server „Denali”.

Zapraszam to przeczytania artykułu.

Czytaj dalej

„Osieroceni użytkownicy” w MS SQL Server 2000/2005/2008/2008 R2

Na portalu WSS umieściłem artykuł: „Osieroceni użytkownicy w MS SQL Server 2000/2005/2008/2008 R2”

Omawia on problem niezgodności SID-ów zapisanych w tabelach sysxlogins i sysusers.

Problem ten popularnie nazywany jako „Osieroceni użytkownicy” (Orphaned Users).

Zapraszam to przeczytania artykułu.

Czytaj dalej
DBBS