Pomimo ogólnej wiedzy, że nie stosuje się klauzuli ORDER BY w widokach często zdarza się, że chcemy lub też musimy jej użyć. Przy pierwszej próbie stworzenia prostego widoku z ORDER BY dostajemy błąd.

Co za tym się kryje?

Jak rozwiązać ten problem, czy da się to go naprawić ?

 

Wszystkie te informacje można przeczytać w artykule:

„ORDER BY w widokach MS SQL Server 2005 i 2008”, który opublikowałem na portalu WSS.pl

Link:

http://www.wss.pl/baza-wiedzy/order-by-w-widokach-ms-sql-server-2005-i-2008,2697

 

 


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl