Publikacje oznaczone posty

Transpozycja Tabeli czyli taki tam mały pseudo Pivot

Przedstawiam kod do transpozycji tabeli. Kiedyś potrzebowałem coś podobnego pod MS SQL Server 2000. Chciałem użyć Pivota ale ….to nie ta wersja.

Proszę o uwagi i ewentualne propozycje zmian.

CREATE TABLE #t("Nazwa" varchar(20),
 "Wartosc" int);

INSERT INTO #t VALUES ('KOLUMNA1',2);
INSERT INTO #t VALUES ('KOLUMNA2',4);
INSERT INTO #t VALUES ('KOLUMNA3',6);
INSERT INTO #t VALUES ('KOLUMNA4',8);

SELECT * FROM #t;
GO
DECLARE @sql AS NVARCHAR(2000)
DECLARE @sql2 AS NVARCHAR(2000)
DECLARE @nazwa AS nvarchar(30)
DECLARE @wartosc AS int
DECLARE @licznik INT
DECLARE @zn char(1)

SET @sql='create table db ('
SET @sql2= 'insert into db values ('
SET @licznik=0
SET @zn=CHAR(39);

DECLARE c1 CURSOR FOR
SELECT    Nazwa, Wartosc FROM #t  

OPEN c1

FETCH c1 INTO @nazwa,@wartosc
WHILE (@@fetch_status = 0)
 BEGIN
 SET @licznik=@licznik+1
 if @licznik>1
 BEGIN
 SET @sql=@sql+','   
 SET @sql2=@sql2+','  
 END     
 SET @sql= @sql +'"Nazwa'+ cast(@licznik AS nvarchar(3))+'" varchar(30), "Wartosc'+cast(@licznik AS nvarchar(3))+'" int'
 SET @sql2=@sql2+@zn+ @nazwa+@zn+','+CAST(@wartosc AS varchar(10))  
 FETCH c1 INTO  @nazwa,@wartosc
 END
 SET @sql...
Czytaj dalej

VirtualStudy Conference 2010 – ścieżka angielska

VirtualStudy.pl

Zakończyła sie również anglojęzyczna ścieżka na konferencji VistualStudy.

Specjalne ukłony i pozdrowienia dla wszystkich organizatorów.

Na materiały video trzeba będzie poczekać ok. 2 miesięcy.

Czytaj dalej

VirtualStudyConference 2010 dobiegła końca

VirtualStudy.pl

Zakończyła się już polsko języczna ścieżka konferencji. Wszystkie sesje były na wysokim poziomie z bardzo interesującymi zagadnieniami. Teraz trzeba będzie poczekać na kolejne tego typu wydarzenie. A jak na razie czekamy na materiały, źródła i nagrody.

Pozdrowienia dla całej ekipy.

Czytaj dalej

Darmowe e-booki z Microsoft Press

Na stronie blogu z MSDN pojawiło się dziesięć darmowych e-booków z Microsoft Press:

Free ebook: Moving to Microsoft Visual Studio 2010 (DRAFT Preview)

Free ebook: Moving to Microsoft Visual Studio 2010 (DRAFT Preview II)

Code for “Moving to Microsoft Visual Studio 2010” DRAFT ebooks

Free ebook: Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2

Free ebook: Programming Windows Phone 7 Series (DRAFT Preview) (by Charles Petzold)

Free ebook: Own Your Future: Update Your Skills with Resources and Career Ideas from Microsoft

Free ebook: Understanding Microsoft Virtualization Solutions (Second Edition)

Free ebook: First Look Microsoft Office 2010

Free ebook: Windows 7 troubleshooting tips

Free ebook: Introducing Windows Server 2008 R2

Free ebook: Deploying Windows 7, Essential Guidance

Strona główna do pobrania to: Recent ebook giveaways from Microsoft Press

Czytaj dalej

Rejestracja na VirtualStudy Conference 2010

VirtualStudy.pl

Rejestracja na konferencję VirtualStudy Conference 2010 rozpocznie się jutro tj. 2 czerwca o godz. 10:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest limitowana.

Agenda podzielona jest na ścieżki. Uczestnicy zapisują się na wybraną ścieżkę.

z http://conf2010.virtualstudy.pl :

Agenda:

Sesja: Prelegent: Czas (UTC+2):
IT Pro Track – Polish
0. Wprowadzenie Robert Stuczyński 09:00 – 09:15
1. Przegląd metod instalacji Hyper-V Dariusz Porowski 09:15 – 10:30
2. Blue screen dla każdego Grzegorz Tworek 10:45 – 12:00
3. SharePoint 2010 – budowanie rozwiązań biznesowych Michał Bojko 12:15 – 13:30
4. Paula Januszkiewicz 14:10 – 15:25
5. ADFS (v2) re-loaded: Klucze do królestwa Tomasz Onyszko 15:40 – 16:55
SQL Track – Polish
0. Wprowadzenie Robert Stuczyński 09:00 – 09:15
1. Gdzie SQL Trace nie może, tam eXtended Events pomoże? Łukasz Grala 09:15 – 10:30
2. Microsoft Clustering od A do Z Marcin Szeliga 10:45 – 12:00
3. SQL Server Reporting Services – Tips & Tricks Bartek Graczyk 12:15 – 13:30
4. Klucz do sukcesu w bazie danych Marek Adamczuk 14:10 – 15:25
5...
Czytaj dalej

VirtualStudy Conference 2010

VirtualStudy.pl

Zapraszam na VirtualStudy Conference 2010, która jest pierwszą edycją wirtualnej, ogólnoświatowej konferencji, przeznaczoną dla szeroko rozumianego grona pasjonatów i specjalistów IT. Konferencja została stworzona, aby umożliwić wymianę technicznej wiedzy eksperckiej i pomóc profesjonalistom IT w zwiększaniu ich umiejętności zawodowych. Organizatorami konferencji jest zespół redakcyjny portalu VirtualStudy.pl oraz najlepsi specjaliści IT, współpracujący z portalem.

Czytaj dalej
DBBS