Problem połączenia z OpenVPN

Uruchamiając OpenVPN-a jeśli otrzymamy komunikat błędu: należy zmienić właściwości pliku openvpn-gui.exe i ustawić na nim uruchamianie jako administrator. Tutaj drobna uwaga: Jeżeli jesteśmy zalogowani jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami admina to również należy dla tego pliku ustawić uruchamianie jako administrator,