Uruchamiając OpenVPN-a jeśli otrzymamy komunikat błędu:

ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Access is denied.   [status=5 if_index=20]
env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: returned error code 1

należy zmienić właściwości pliku openvpn-gui.exe i ustawić na nim uruchamianie jako administrator.

Tutaj drobna uwaga: Jeżeli jesteśmy zalogowani jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami admina to również należy dla tego pliku ustawić uruchamianie jako administrator,

Kategorie: Windows

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl