Pracując u klientów zdarza się, że mamy do dyspozycji nie skonfigurowane środowisko w Microsoft SQL Server Management Studio. Podstawowym mankamentem przy pracy na dużych fragmentach kodu jest brak numeracji linii.  Aby włączyć (lub też wyłączyć) numerację linii w SSMS należy wybrać menu Tools, a w nim pozycję Options.

optionLinenumber

W otwartym oknie należy  rozwinąć w drzewie pozycję Text Editor­­, a następnie kliknąć na Transact-SQL lub podgałęzi General gałęzi Transact-SQL. Po prawej stronie w sekcji Display należy zaznaczyć lub odznaczyć check box  Line numbers.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl