Kategoria .NET

Visual Studio „Unable to start debugging”

Podczas pracy w Visual Studio 2008 przy próbie uruchomienia debuggera dostajemy komunikat:

” Error while trying to run project: Unable to start debugging.  The Microsoft Visual Studio Remote Debugging Monitor has been closed on the remote machine.”

Problem ten powstaje w sytuacji gdy pracujemy na 64 bitowym systemie. W momencie uruchamiania VS uruchamiamy denenv na WOW64, (uruchamia się wtedy jako 32 bitowy proces).

W momencie podjęcia próby debuggowania poprzez wciśnięcie F5 łączymy się z „msvsmon.exe„, który jest 64 bitowym procesem. W tym momencie uruchamiany jest w trybie cichym „remote debugging” i konfigurowany jest kanał komunikacji między devenv a msvsmon w celu zezwolenia na debugowanie procesów 64-bitowych.

Błąd ten wynika z tego, że Visual Studio przechodzi w niewłaściwy stan.

Rozwiązania tego problemu są dwa:

 1. Jeżeli uruchomimy menadżera zadań i zobaczymy zasób „msvsmon.exe” należy go usunąć. W przypadku gdy nie ma uruchomionego „msvsmon.exe” należy zrestartować „devenv”.
 2. Inne możliwe rozwiązanie to ustawienie w projekcie platformy jako x86...
Czytaj dalej

Szybkie usuwanie wszystkich pustych linii w VS i SSMS

Często robiąc porządki w kodzie chcemy pozbyć wszystkich pustych linii. Im więcej kodu tym więcej pracy.

Opisana metoda korzysta  z wyrażenia regularnego (RegEx).

W Visual Studio czy też SQL Server Management Studio kombinacją klawiszy CTRL+H wywołujemy okno dialogowe „Find and Replace„.

 • W „Find what:” wpisujemy następujące wyrażenie regularne ^$\n
 • W „Replace with:” wpisujemy spację.
 • W „Look in:” wybieramy zakres zmian np. aktualny dokument, cała solucja itp.
 • W opcjach sprawdzamy czy mamy zaznaczone „Use” a z listy czy wybraliśmy „Regular expressions
 • Wystarczy teraz wcisnąć przycisk „Replace All
Czytaj dalej

Różnice pomiędzy TimeSpan.Minutes i TimeSpan.TotalMinutes

Używająć struktury TimeSpan w .NET Framework (Namespace: System, Assembly: mscorlib in mscorlib.dll) reprezentującej przedziały czasowe możemy mylnie zinterpretować m.in. właściwości takie jak Minutes i TotalMinutes.

 

Rozpatrując strukturę TimeSpan należy zwrócić uwagę na różnice występujące  we właściwościach typów:

 • PropertyName
 • TotalPropertyName

 

Dla przykładu przestawię różnicę pomiędzy Minutes a TotalMinutes.

 

Jeżeli założymy, że w strukturze TimeSpan różnica wynosi 1 godzinę i 20 minut to:

 • TimeSpan.Minutes zwróci 20 minut
 • TimeSpan.TotalMinutes zwróci 80 minut.

 

Więcej informacji właściwościach: Days, Hours, Minutes, Seconds, Miliseconds i ich odpowiednikach Total

 

Linki:

TimeSpan.Minutes Property (System)

TimeSpan Structure (System)

Czytaj dalej

Problem z instalacją ASP.NET MVC 3 w VS2010

Ostatnio doinstalowywałem do MS Visual Studio 2010 ASP.NET MVC w wersji 3.

Instalacja niestety nie powiodła się.

Problem stanowił tutaj zainstalowany NuGet w wersji 1.5. Informacje w logu wskazywały na to, że istnieje już NuGet i to w nieodpowiedniej wersji.

Rodzą się pytania:

 •  jaka wersja jest odpowiednia 

i/lub

 • czy  Nuget może być zainstalowany ?

Wybrałem opcję odinstalowania NuGeta. Nie pomogło odinstalowanie poprzez Extension Manager. Należało odinstalować poprzez Panel Sterownia Windowsa.

Teraz już bez problemu przebiegła instalacja ASP.NET MVC w wersji 3. Popdczas instalacji został również zainstalowany NuGet w wersji 1.2.

Następnie wykonałem w Extension Managerze update NuGeta do wersji 1.5.

Czytaj dalej

Visual Studio Modeling Feature Pack

Pojawiła się dla subskrybentów MSDN, do pobrania  pierwsza paczka dodatkowych funkcjonalności do Visual Studio 2010 w wersji Ultimate -„Visual Studio Modeling Feature Pack”, w którym można znaleźć:

 • C++ Support;
 • XML Import;
 • Web Site Support;
 • Layer Diagram Validation Extensibility;
 • UML Class Diagram Code Generation

Opis poszczególnych funkcjonalności można znaleźć na blogu bharry’ego.

Czytaj dalej

Visual Studio 2010 Pro Power Tools

Ukazał się Visual Studio 2010 Pro Power Tools – dodatek do Visual Studio 2010.

Jest on darmowym zestawem rozszerzeń usprawniającym pracę programistów.

Wśród rozszerzeń można znaleźć m. in.:

 • Document Well 2010 Plus
 • Okienko dodawania referencji z możliwością przeszukiwania
 • HTML Copy
 • Triple Click
 • Podświetlenie bieżącej linii
 • Ctrl + Click Go To Definition

Opis wszystkich rozszerzeń wraz z możliwością pobrania opublikowana jest na stronie dodatku.

Czytaj dalej
DBBS