Przenosimy pliki bazy tempdb

W trakcie pracy z SQL Serverem, mozemy dojść do wniosku, że np. ze względów wydajnościowych musimy dokonać zmiany lokalizacji plików bazy systemowej tempdb. W tym celu w pierwszej kolejności sprawdzamy lokalizację i nazwy plików wchodzących w skład bazy używając procedury składowanej sp_helpfile. USE tempdb GO EXEC sp_helpfile GO Procedura zwraca Dowiedz się więcej…

Data Collector – „Query Statistics” – naprawa „validation status VS_NEEDSNEWMETADATA”

W swojej codziennej pracy używam Data Collector w SQL Server 2012. Zdarza się, że czasami występują błędy na kolektorach. Ostatnio spotkałem się z następującym błędem, który znalazłem w logu data collector, a dotyczył on  „Query Statistics”. Opisywany kolektor można podejrzeć w SSMS w gałęzi Management\System Data Collection Sets\Query Statistics..   Dowiedz się więcej…

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. IV – SQL Server Configuration Manager

Po zakończonym procesie instalacji SQL Servera, należy uruchomić SQL Server Configuration Manager i włączyć TCP/IP oraz Named Pipes.   Realizujemy to rozwijając SQL Native Client 11.0 Configuration i klikając na Client Protocols w lewej części okna. W prawej części pojawia się lista protokołów.   Po włączeniu tych protokołów należy wykonać Dowiedz się więcej…

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. III – proces instalacji SP2 i CU

Po zakończonym procesie instalacji należy jeszcze doinstalować nowy Service Pack 2 „SQL Server 2012 Service Pack 2” oraz najnowszy pakiet „Cumulative update package x for SQL Server 2012 Service Pack 2” gdzie x to najwyższy numer pakietu. Na chwilę obecną dostępny jest Cumulative update package 1 for SQL Server 2012 Dowiedz się więcej…

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. II – proces instalacji

Instalację należy przeprowadzić z uprawnieniami Administratora. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego programu SQL Server, należy chwilę odczekać, do momentu kiedy zostaną wypakowane pliki tymczasowe. Pierwszym jest wybór opcji ”Planing->Hardware and Software Requirements” na grafice poniżej:     Instalator sprawdza wtedy zasoby sprzętowe oraz wymagane oprogramowanie do instalacji SQL Server. Kolejny krok Dowiedz się więcej…

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. I – czynności wstępne

Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią opisującą proces instalacji MS SQL Server 2012 SP1 w wersji Developer w środowisku MS Windows Server 2012 R2 dla potrzeb instalacji MS Dynamics. Uwaga: Do prawidłowej instalacji SQL Server wymagany jest system operacyjny MS Windows Server 2008R2 z SP1 lub MS Windows Server 2012 /2012R2. Dowiedz się więcej…