Kategoria Designing, Optimizing and Maintaining

Data Collector – „Query Statistics” – naprawa „validation status VS_NEEDSNEWMETADATA”

W swojej codziennej pracy używam Data Collector w SQL Server 2012. Zdarza się, że czasami występują błędy na kolektorach. Ostatnio spotkałem się z następującym błędem, który znalazłem w logu data collector, a dotyczył on  „Query Statistics”. Opisywany kolektor można podejrzeć w SSMS w gałęzi Management\System Data Collection Sets\Query Statistics..

DataCollector1

Komunikat błędu to : „RFS – Read Current Upload Data” failed validation and returned validation status „VS_NEEDSNEWMETADATA”.

Rozwiązaniem tego problem jest usunięcie plików „Cache File” z katalogu Temp na ścieżce:

Dokładny opis znalazłem na forum MSDN „KB3087985 und collection set 3 upload (Error)

Czytaj dalej

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. IV – SQL Server Configuration Manager

Po zakończonym procesie instalacji SQL Servera, należy uruchomić SQL Server Configuration Manager i włączyć TCP/IP oraz Named Pipes.

instsqldynamics23

 

Realizujemy to rozwijając SQL Native Client 11.0 Configuration i klikając na Client Protocols w lewej części okna. W prawej części pojawia się lista protokołów.

 

Po włączeniu tych protokołów należy wykonać restart usługi SQL Servera.

instsqldynamics24

 

Realizujemy to rozwijając SQL Server Services i klikając na nim w lewej części okna. W prawej części pojawia się lista usług, z której wybieramy SQL Server (MSSQLSERVER) i klikamy p.p.. Z menu kontekstowego wybieramy Restart.

Czytaj dalej

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. III – proces instalacji SP2 i CU

Po zakończonym procesie instalacji należy jeszcze doinstalować nowy Service Pack 2

„SQL Server 2012 Service Pack 2”

oraz najnowszy pakiet

Cumulative update package x for SQL Server 2012 Service Pack 2” gdzie x to najwyższy numer pakietu.

Na chwilę obecną dostępny jest

Cumulative update package 1 for SQL Server 2012 Service Pack 2

 

Proces instalacji service pack oraz updatu SQL jest analogiczny do procesu instalacji SQL Server.

 

Czytaj dalej

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. II – proces instalacji

Instalację należy przeprowadzić z uprawnieniami Administratora. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego programu SQL Server, należy chwilę odczekać, do momentu kiedy zostaną wypakowane pliki tymczasowe. Pierwszym jest wybór opcji ”Planing->Hardware and Software Requirements” na grafice poniżej:

instsqldynamicst03

Instalator sprawdza wtedy zasoby sprzętowe oraz wymagane oprogramowanie do instalacji SQL Server. Kolejny krok to wybranie opcji Instalation a w niej New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. Poniżej przedstawiono okno z wyborem opcji.

instsqldynamics04

Kolejny krok to sprawdzanie czy nie wystąpi problem w trakcie instalacji i czy wszystkie ustawienia systemu są prawidłowe:

instsqldynamics05

W kolejnym oknie należy potwierdzić podpowiadany Product Key klikając na Next

instsqldynamics06

Kolejne okno przedstawia proces doinstalowania dodatków SQL. W tym kroku wymagany jest dostęp do Internetu.

instsqldynamics07

Następny krok to wybór SQL Server Feature Installation

instsqldynamics08

Poniżej przedstawiono elementy, które należy wybrać do doinstalowania do instancji SQL Server.

instsqldynamics09

Komponenty które mają być instalowane:

 • Database Engine Services
 • SQL Server Replication
 • Full-Text Search
 • Rep...
Czytaj dalej

MS SQL Server 2012 SP1 dla MS Dynamics cz. I – czynności wstępne

Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią opisującą proces instalacji MS SQL Server 2012 SP1 w wersji Developer w środowisku MS Windows Server 2012 R2 dla potrzeb instalacji MS Dynamics.

Uwaga: Do prawidłowej instalacji SQL Server wymagany jest system operacyjny MS Windows Server 2008R2 z SP1 lub MS Windows Server 2012 /2012R2. W tym przypadku instalacja odbyła się na systemie operacyjnym MS Windows Server 2012 R2

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do instalacji SQL Serwera jest sprawdzenie czy w systemie operacyjnym są zainstalowane następujące dodatki

Dla systemu Windows Server 2008R2 SP1 powinien mieć zainstalowane dodatki:

 • .NET Framework 3.5
 • Windows Installer 4.5

Dla systemu Windows Server 2012 R2 powinien mieć włączone .NET Framework 3.5 Features w Server Manager:

W Windows Server 2012R2 wbudowany jest już Windows Installer 4.5.

Na domenie DYNAMICS.local powinni być już założeni następujący użytkownicy:

 • crm_test_ssrs: konto dla Reporting Services
 • crm_test_inst: konto instalacyjne CRM’a
 • crm_test_sqlagent: konto agenta dla SQL dla CRM’a
 • crm_test_sqlengine: konto admina dla silnika SQL dla CRM’a
 • crm_test_sqlinst: konto instalacyjne SQL...
Czytaj dalej

Problem z instalacją AdventureWorks2008R2 OLTP w SQL Server 2008R2 na WinXP SP3

Podczas instalacji skryptu dla bazy AdventureWorks2008R2 OLTP instalowanego na SQL Server 2008R2 w systemie Windows XP SP3 uzyskujemy błąd:
„Operating system error -2147024891: „0x80070005 filestream”

W internecie można znaleźć kilka różnych opisów tego problemu. Poniżej przedstawiam jedno z działających rozwiązań.

Generalnie chodzi o to, że MS SQL Server 2008 R2 uruchomiony jest z poświadczeniami konta wbudowanego:

NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE i nie ma wtedy odpowiednich
uprawnień do założenia folderu z FILESTREAM podczas zakładania bazy.

Uzyskujemy wtedy taki komunikat:

"Below is the error using C:\Data
STREAMFCB::Startup: Operating system error 0x80070005(Access is denied.)
occurred while creating or opening file 'c:\data\filestreamP1'. Diagnose and
correct the operating system error, and retry the operation."

Jedną z rad jest odinstalowanie „Aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows KB956572„.

Ale co gdy nie mamy zainstalowanej łatki lub odinstalowanie nie pomaga ?

Ja na serwerze zatrzymałem usługę „SQL SERVER” oraz „SQL Full-Text Filter Daemon Launcher” a następnie
uruchomiłem ją z logując się kontem wbudowanym jako LocalSystem.

Instalacja pr...

Czytaj dalej
DBBS