Historia wykonywanych kopii baz danych

Przedstawiam skrypt, który wyświetla informacje o wykonywanych kopiach baz danych.

DBBS