sp_WhoIsActive -gromadzenie danych – I

Jeśli zachodzi potrzeba gromadzenia danych generowanych przez procedurę sp_whoisactive w celu dalszej analizy należy je zapisać do tabeli. W tym celu najpierw trzeba utworzyć tabelę o odpowiedniej strukturze. Jak to zrobić ? Z pomocą przychodzi sama procedura. Następujące polecenie wygeneruje kod potrzebny do utworzenia tabeli potrzebnej do przechowywania danych. Procedura Czytaj dalej…

Korzystanie z procedury sp_Whoisactive

Po zainstalowaniu procedury, jeśli zostanie ona wykonana, domyślnie zwraca ona tylko uruchomione procesy użytkownika i dostarcza następujące informacje dla każdego procesu: Kolumna Opis Wyświetlane przez sp_who Pokazane przez sp_who2 dd gg:mm:ss.mss Pokazuje czas trwania polecenia. Możemy użyć tej kolumny do identyfikacji długotrwałych transakcji Nie Nie session_id Identyfikator sesji procesu tak Czytaj dalej…

Dlaczego używam sp_WhoIsActive

Bardzo często zachodzi potrzeba uzyskania informacji o bieżących sesjach i procesach zachodzących w silniku bazy danych. Zwykle do wyświetlania tych informacji występujących na instancji SQL Server  używa się  systemowych procedur składowanych sp_who i sp_who2. Za pomocą tych tych procedur można zidentyfikować sesje blokujące i aktywne. Oczywiście można do tych celów Czytaj dalej…

Ola Hallengren: IndexOptimize

Procedura składowana IndexOptimize Poniżej za pomocą skryptu można wylistować wszystkie parametry procedury składowanej IndexOptimize. Na chwilę obecną można doliczyć się 35 parametrów, które można wykorzystać do konfiguracji procedury. W odpowiedzi dostajemy następującą listę: Poniżej opiszę większość parametrów. Pozwoli to na lepsze zrozumienie zasad działania procedury IndexOptymazie i stworzenie własnego rozwiązania. Czytaj dalej…