Porównanie nazwy tabel i ilości rekordów bazy na dwóch instancjach MS SQL Servera.

Przedstawiam rozwinięcie skryptu „Informacje o tabelach, ilościach wierszy i wielkościach danych zawartych w bazie danych.” przydatnego przy porównywaniu nazw tabel i ilości rekordów w bazach danych umieszczonych na różnych serwerach. Niżej przedstawiony skrypt uruchamiamy na serwerze źródłowym, wynikiem którego jest wygenerowany automatycznie skrypt służący do uruchomienia na serwerze docelowym. Wynikiem Czytaj dalej…

Informacje o tabelach, ilościach wierszy i wielkościach danych zawartych w bazie danych.

Przedstawiam skrypt, który umożliwia wyświtlenie listy wszystkich tabel zawartych, w wybranej bazie danych.  W stworzonej tabeli tymczasowej zawarte są następujące pola: servername – nazwa servera z nazwą instancji, basename – nazwa bazy danych, name – nazwa tabeli, rows – ilość wierszy w tabeli, reserved – ilość zarezerwowanego miejsca w KB, Czytaj dalej…

Sprawdzenie modeli odtwarzania baz danych w MS SQL Server 2000-2008.

W MS SQL Server od wersji 2000 zostały wprowadzone modele odtwarzania, które pomagają w planowaniu kopii bezpieczeństwa. Dostępne są trzy modele odtwarzania: • Pełny (Full recovery) • Rejestracja masowa (Bulk-logged recovery) • Prosty (Simple recovery) Komenda DATABASEPROPERTYEX zwraca  model odtwarzania dla podanej bazy: W odpowiedzi system zwróci jedną nazwę z Czytaj dalej…