Porównanie nazwy tabel i ilości rekordów bazy na dwóch instancjach MS SQL Servera.

Przedstawiam rozwinięcie skryptu „Informacje o tabelach, ilościach wierszy i wielkościach danych zawartych w bazie danych.” przydatnego przy porównywaniu nazw tabel i ilości rekordów w bazach danych umieszczonych na różnych serwerach. Niżej przedstawiony skrypt uruchamiamy na serwerze źródłowym, wynikiem którego jest wygenerowany automatycznie skrypt służący do uruchomienia na serwerze docelowym. Wynikiem Dowiedz się więcej…

Informacje o tabelach, ilościach wierszy i wielkościach danych zawartych w bazie danych.

Przedstawiam skrypt, który umożliwia wyświtlenie listy wszystkich tabel zawartych, w wybranej bazie danych.  W stworzonej tabeli tymczasowej zawarte są następujące pola: servername – nazwa servera z nazwą instancji, basename – nazwa bazy danych, name – nazwa tabeli, rows – ilość wierszy w tabeli, reserved – ilość zarezerwowanego miejsca w KB, Dowiedz się więcej…

Sprawdzenie modeli odtwarzania baz danych w MS SQL Server 2000-2008.

W MS SQL Server od wersji 2000 zostały wprowadzone modele odtwarzania, które pomagają w planowaniu kopii bezpieczeństwa. Dostępne są trzy modele odtwarzania: • Pełny (Full recovery) • Rejestracja masowa (Bulk-logged recovery) • Prosty (Simple recovery) Komenda DATABASEPROPERTYEX zwraca  model odtwarzania dla podanej bazy: Select DATABASEPROPERTYEX (’nazwa_bazy_danych’, 'recovery’) W odpowiedzi system Dowiedz się więcej…

Jak po numerze builda MS SQL Servera sprawdzić jego zawartość?

Na stronie blogu http://sqlserverbuilds.blogspot.com/#sql2008r2 umieszczona została nieoficjalna lista przedstawiająca dla wybranego builda wersję, edycję, datę updatu, hotfix, KB od wersji SQL Server 7.0 do SQL Server 2008R2. RTM (Gold, no SP) SP1 SP2 SP3 SP4 SQL Server 2008 R2 codename Kilimanjaro 10.50.1600.1 SQL Server 2008 codename Katmai 10.00.1600.22 10.00.2531 SQL Dowiedz się więcej…

Przenoszenie logins, default databases, server roles pomiędzy MS SQL Server 2000.

Po przeniesieniu z jednej instancji na drugą baz danych w MS SQL Server 2000 należy wykonąc kolejne czynności: 1. Przeniesienie do Security: Logins, Server Roles, User Mapping. Na stronie Microsoftu „How to transfer logins and passwords between instances of SQL Server” znajduje się artykuł na ten temat. Opisane są tam Dowiedz się więcej…