Odpowiemy sobie na pytanie czy wybrana baza danych korzysta z funkcji ograniczonych do określonej edycji SQL Server.

Po zaimplementowaniu w bazie danych dowolnej funkcji, takiej jak kompresja danych , partycjonowanie, Transparent Data Encryption czy CDC (Change Data Capture) serwera SQL w wersji Enterprise Edition, funkcje te wewnętrznie zmienią sposób, w jaki silnik bazy danych przechowuje informacje w plikach bazy danych. Jeśli baza danych korzysta z którejkolwiek z powyższych funkcji, które zostały specjalnie zaprojektowane do użycia w wersji Enterprise programu SQL Server, nie można jej przenieść do innych wersji programu SQL Server w wersji niższej czyli Standard.

Korzystając z dynamicznego widoku sys.dm_db_persisted_sku_features można zidentyfikować wszystkie funkcje specyficzne dla danej edycji, które są włączone w bazie danych użytkowników.

USE demo
GO
SELECT * 
FROM sys.dm_db_persisted_sku_features 
GO 

W odpowiedzi np. możemy dostać:

Czyli widzimy, że jest na tej bazie używana kompresja.

Aby odtworzyć taką bazę na SQL Server w wesji Standard nale zy najpierw wyeliminować wszystkie specyficzne elementy i dopiero wtedy uda nam się przenieść bazę na wersję Standard z wersji Enterprise.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl