Poniżej przedstawiam skrypt T-SQL jak szybko i bezpiecznie zmienić poziom kompatybilności bazy danych. Oczywiście można to również wyklikać z poziomu GUI SSMS wchodząc we właściwości bazy danych i na zakładce Options z listy rozwijanej zmienić ustawienia.

USE master
GO
ALTER DATABASE [BAZA]  
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
-- 100 - SQL Server 2008
-- 110 - SQL Server 2012 
-- 120 - SQL Server 2014
-- 130 - SQL Server 2016
-- 140 - SQL Server 2017
-- 150 - SQL Server 2019

ALTER DATABASE [BAZA]  SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100
GO
ALTER DATABASE [BAZA]  SET MULTI_USER
GO


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl