Procedura zwracająca nazwę FG na podstawie funkcji, schemy i kolumny partycjonującej

Na co dzień pracując z tabelami i indeksami partycjonującymi stworzyłem procedurę, która na podstawie parametrów wejściowych zwraca nazwę grupy plików, na której założona jest wybrana partycja.

Parametry wejściowe procedury to:

  • @PartitionFunction – nazwa funkcji partycjonującej
  • @PartitionSchema – nazwa schemy partycjonującej
  • @RangeValue – wartość kolumny partycjonującej. Uwaga, obsługiwany jest typ INT . Dla innych typów kolumn partycjonujących należy zmodyfikować kod.

Poniżej przedstawiony jest sposób wywołania procedury.

DBBS