Przenosimy pliki bazy tempdb

W trakcie pracy z SQL Serverem, mozemy dojść do wniosku, że np. ze względów wydajnościowych musimy dokonać zmiany lokalizacji plików bazy systemowej tempdb.
W tym celu w pierwszej kolejności sprawdzamy lokalizację i nazwy plików wchodzących w skład bazy używając procedury składowanej sp_helpfile.

Procedura zwraca nam następujący wynik:

Kolejne polecenie zmiany lokalizacji plików to modyfikacja lokalizacji plików bazy tempdb:

Zmiany na bazie tempdb zaczną obowiązywać dopiero po restarcie usługi SQL Server.

DBBS