Dzięki blokadom typu Latch (zatrzask) i Lock (blokada) SQL Server zapewnia logiczną spójność danych. Każda operacja posiada blokady i zatrzaski.

Co znaczy Latch? Zatrzask chroni pamięć w puli buforów (Buffer Pull) , zapewniając fizyczną spójność danych. Gdy SQL Server wykonuje operacje w pamięci operacyjne (RAM), oznacza to, że odczytuje on stronę danych (Extend czyli 8 fizycznych stron pamięci – 8×8 KB) z dysku i umieszcza ją w pamięci zwanej pulą buforów, aby tam działała. Jeśli inny proces spróbuje zaktualizować dane, strona jest zmieniana w pamięci, a SQL Server zapisuje tę zmianę w pliku dziennika transakcji.

Zasadniczo Latche są blokadami fizycznymi, które utrzymują się tylko na czas trwania operacji fizycznej, podczas gdy Locki (blokady) są logiczne i utrzymują się do zakończenia transakcji. Oba typy gwarantują spójność danych.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl