W SQL Server pliki danych mogą być inicjowane natychmiastowo, jeśli to konkretne ustawienie jest włączone. Natychmiastowa inicjalizacja pliku rezerwuje miejsce na dysku bez wypełniania go zerami. Zamiast tego zawartość dysku jest nadpisywana w miarę zapisywania nowych danych w plikach.

Ten mechanizm to IFI – Instant File Initialization czyli natychmiastowa inicjalizacja pliku.

Jedną z metod sprawdzenia czy IFI jest włączone czy nie to użycie DMV sys.dm_server_services.

Oto skrypt, który może pomóc w określeniu statusu IFI.

SELECT ServiceName
     , status_desc
	 , instant_file_initialization_enabled
FROM sys.dm_server_services

W odpowiedzi dostaniemy:

Jak widać IFI jest włączone dla silnika bazy danych.

Powyższa metoda będzie działać od wersji SQL Server 2016 SP1.

Kategorie: DBA

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl