SSIS Error Code DTS_E_CANNOTACQUIRECONNECTIONFROMCONNECTIONMANAGER(0xC0209303)

Tworząc prosty pakiet ETL w SSIS mający na celu zaimportować dane z pliku Excela (xls) do bazy MS SQL Server 2012 otrzymałem następujący komunikat błędu:

 

 [Excel Source T_MSISDN [2]] Error: SSIS Error Code DTS_E_CANNOTACQUIRECONNECTIONFROMCONNECTIONMANAGER. The AcquireConnection method call to the connection manager "ECM_T_MSISDN" failed with error code 0xC0209303. There may be error messages posted before this with more information on why the AcquireConnection method call failed. 

Po dość długim googlowaniu i szukaniu rozwiązań  udało się usunąć błąd uruchamiając pakiet SSIS w trybie 32-bitowym.

DBBS