Ustawienia pakietu Visual Studio

Na stronie MSDN można przeczytać artykuł o ustawieniach pakietu Visual Studio.

Opisane są poszczególne kroki oraz następujące zadania:

* Tworzenie kopii ustawień na potrzeby archiwizacji lub importowania do innego komputera.
* Udostępnianie ustawień innym deweloperom.
* Umożliwienie wszystkich członkom zespołu korzystania z tych samych ustawień określonych części środowiska IDE bez wpływu na dostosowanie innych części.
* Migracja ustawień do innej wersji pakietu Visual Studio.

msdn.microsoft.com

DBBS