SSMS (SQL Server Management Studio) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi do zarządzania MS SQL Serverem.

Wywodzi się on z projektu Yukon (SQL Server Workench).

UWAGA:

Dla wersji MS SQL Server 2005 należy uruchamiać jako sqlwb.exe
Dla wersji MS SQL Server 2008 i 2008R2 należy uruchamiać jako ssms.exe

Dalej opisywany będzie jako ssms.

Bardzo często zdarza się, że wielokrotnie uruchamiamy SSMS, otwieramy te same skrypty dotyczące tych samych serwerów i baz. Cały ten proces można zautomatyzować poprzez podawanie odpowiednich argumentów w linii komend podczas uruchamiania SSMS i tworzenie odpowiednich skrótów.

Składnia:

 Ssms.exe
 [scriptfile] [projectfile] [solutionfile]
 [-S servername[\instance name]] 
 [-d databasename]
 [-U username] [-P password] 
 [-E] 
 [-nosplash] 
 [-?]

Opis argumentów:

[scriptfile] – otwarcie jednego lub kilku skryptów (.sql). Należy podać pełną ścieżkę dostępu do plików.

np.  ssms "C:\SQL\Test1.sql" 
       ssms "C:\SQL\Test1.sql" "C:\SQL\Test2.sql"

UWAGA: Skrypty te są otwierane, ale nie są uruchamiane!

[projectfile] – otwarcie projektu SQL Server Management Studio(.ssmssqlproj). Należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku.

np. ssms "C:\SQL\Projekt1.ssmssqlproj"

[solutionfile] – otwarcie solucji (.ssmssln). Należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku.

np. ssms "C:\SQL\Solution1.ssmssln"     

[-S servername [\instance name]] – nazwa serwera lub nazwa serwera\nazwa instancji serwera.

[-d databasename] – nazwa bazy danych (generalnie odpowiednik „USE nazwa bazy GO”

[-E] – Połączenie z użyciem Windows Authentication

[-U username] – nazwa użytkowania przy połączeniu z użyciem  SQL Authentication

[-P password] – hasło użytkowania przy połączeniu z użyciem  SQL Authentication

[-nosplash] – wyłączenie ekranu powitalnego

[-?] – wyświetlenie helpa.

 np. ssms "C:\SQL\Test1.sql" -S TestServer -d BazaTest 
      -U Kowalski -P haslo -nosplash

Jest to uruchomienie SSMS bez ekranu powitalnego ze skryptem Test1.sql.  Podłączenie następuje do serwera TestServer,
logowanie jako użytkownik Kowalski z hasłem haslo. Domyślna baza danych to BazaTest.

  ssms 

uruchomienie SSMS z domyślnymi parametrami.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl