SQL Reporting Services Crash Course – Nowy cykl VirtualStudy.pl

        Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na nowy cykl online zatytułowany SQL Reporting Services Crash Course, który rozpocznie się 31 stycznia 2012 roku. W trakcie 13 bezpłatnych spotkań dowiecie się jak zainstalować i skonfigurować narzędzie, tworzyć raporty, poznacie co to mechanizm tablix, jak monitorować RS oraz wykorzystywać raporty Dowiedz się więcej…

Własne definicje błędów w MS SQL Server

Często spotykamy się z sytuacjami gdzie tworząc swoje procedury składowane używamy funkcji RAISERROR() i obsługujemy podobne systuacje (zdarzenia) wyjątkowe. Używając sp_addmessage możemy dodać na stałe własny często występujący komunikat błędów. Sp_addmessage dodaje do sys.messages nasz własny komunikat błędu, który jesteśmy wstanie wywołać przy pomocy Raiserror(). I tak np. utworzymy nowy Dowiedz się więcej…

Zmiana maksymalnej ilości wpisów w logach historii SQL Server Agenta

Nieraz spotykamy się z sytuacjami gdzie domyślne ustawienia parametrów są niewystarczające i nas ograniczają. Tak też może być z niewystarczającą ilością wpisów w logu historii Jobs dla SQL Server Agenta. Domyślnie dla jednego Joba ilość ta wynosi 100, a dla wszystkich jobów 1000 wpisów. Powyższy problem można rozwiązać zmieniając parametry Dowiedz się więcej…

Zwiększony minimalny rozmiar modelu w MS SQL Server 2012

Jeżeli posiadamy skrypty poprawnie działające w wersji MS SQL Server 2008 R2, w których należy określić początkowy minimalny rozmiar bazy danych, należy podczas migracji do wersji MS SQL Server 2012 uwzględnić zmiany jakie zaszły w modelu bazy danych. Z powodu dodania nowych tabel, widoków, procedur i innych obiektów zwiększył się Dowiedz się więcej…

Konfiguracja zapory dla FILESTREAM w MS SQL Server 2012

W celu uzyskania dostępu do FILESTREAM w MS SQL Server 2012 w systemie MS Windows 7 z włączoną „Zaporą Windows” należy prawidłowo skonfigurować połączenia przychodzące. W tym celu w „Panelu Sterowania” należy uruchomić zaawansowane ustawienia „Zapory Windows„, a następnie dodać w nich dwie nowe reguły dla połączeń przychodzących: 1. Nowa Dowiedz się więcej…

Uwaga do artykułu „Osieroceni użytkownicy” w MS SQL Server 2000-2008 R2

W październiku 2010 roku na portalu WSS umieściłem artykuł: „Osieroceni użytkownicy w MS SQL Server 2000/2005/2008/2008 R2″   Omawia on problem niezgodności SID-ów zapisanych w tabelach sysxlogins i sysusers.   Chciałem dodać jedno spostrzeżenie podesłane przez czytelnika ww. artykułu. W linku do Books Online (od wersji 2008 w górę) jest Dowiedz się więcej…